Nov1

Harvest Celebration

New Maryland Baptist Church, New Maryland, NB